برنامه ریزی درسی

سلام ، رسیدیم به اصل مطالب

 

که به نظر من اولویت برنامه ها در اینجاست برنامه ریزی این نیست که ما برای توفقط ساعت بندی کنیم بگیم درس بخون ، درس بخون یک ربع ساعت هم مابشین استراحت بذاریم .

 

برنامه ریزی براساس شرایط شما و پتانسیل شما نوشته می شود اما قبلش یک جلسه باید مشاوره داشته باشیم نه برنامه ریزی که بدونیم چطوری برنامه ریزی کنیم .

 

نسخه اندروید برنامه ریزی و کتاب برنامه ریزی رو می تونی زنگ بزنی موسسه بگی برات بفرستن .بعد می فهمی که کتاب برنامه ریزی و مشاوره و برنامه ریزی یعنی چی !!

 

اگر خواستی از سبک کاری ما مطلع شی ، جلسه اول رایگانه بیا خودت قضلوت کن ما به این دلیل رایگان گذاشتیم که به کار و روش خودمون ایمان داریم .

 

بازم برات هرجاییکه باشی با هر کدوم از مشاورای خوب تهران که کار کنی برات آرزوی بهترینارو دارم ...