ریاضیات کنکور - احتمالات ( انواع پیشامدها)-قسمت اول

ریاضیات کنکور - احتمالات ( انواع پیشامدها)-قسمت اول

 

پیشامد ها احتمال

دوستان من در این ویدئو مفهوم احتمال بخش پیشامد ها توضیح داده میشه، با دیدن این ویدئو حل سوالات امتحان نهایی احتمال بخش پیشامد ها خیلی برات آسون میشه .