کلاس ها ی تقویتی

 

 کلاس تقویتی

تشکيل کلاس‌هاي تقويتي، به خصوص در فصل تابستان، ريزه‌کاري‌هايي دارد که بايد مورد توجه برگزار کننده و آموزگار کلاس قرار گيرد. توجه به اين نکته‌ها مي‌تواند به تقويت کلاس‌هاي تقويتي و پربارکردن اين دوره‌ها بينجامد. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، راهکارهايي را در اين زمينه ارائه داده است:

 

* برنامه کلاس بايد تاحد ممکن طوري ارائه شود که براي آموزش کفايت کند. از اين رو، معلم نبايد به اميد همکاري والدين فراگيرندگان يا با وجود معلم‌هاي خصوصي و جزوه‌هاي آموزشي، کم‌کاري کند.

* عده‌اي از افراد کلاس و گاهي همه فراگيرندگان، نيازمند يک برنامه آموزشي اضافي هستند تا خود را به برنامه آموزشي از پيش طراحي شده برسانند.

* ايجاد انگيزه براي حضور و همراهي فراگيرندگان در اين برنامه‌ها اهميت زيادي دارد؛ چرا که برنامه آموزش تقويتي، خارج از برنامه رسمي براي آنها درنظر گرفته مي‌شود. ‏

معلم مي‌تواند با حضور و غياب دقيق يا مسائل تشويق ‌کننده ديگر، فراگيران را به حضور دائمي و مؤثرتر در کلاس تقويتي تشويق کند؛ مثلا به فراگيرندگان بگويد «فقط کساني که در کلاس جبرانيحاضر باشند، مي‌توانند در جشن پايان اين دوره شرکت کنند»؛ يا اينکه بگويد «از بخش‌هايي که در کلاس تقويتي تدريس شده است، سؤال امتحاني مطرح خواهد شد.»‏

‏* اگر برنامه مدوني براي جلسه يا جلسات دوره تقويتي، طراحي شود و اين برنامه به اطلاع والدين فراگيرندگان نيز برسد، مناسب‌تر خواهد بود.‏

‏* وقت‌شناسي معلم نيز اهميت دارد. لازم است براي تشکيل کلاس‌هاي تقويتي، به موازات هماهنگي با مسئولان واحد آموزشي، تاحد ممکن شرايط فراگيرندگان براي تعيين زمان و مکان تشکيل دوره درنظر گرفته شود و پيش‌بيني‌هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد. ‏

‏* پس از تعيين و اعلام زمان و مکان جلسه، بهتر است برگزارکننده، کمي پيش از آغاز وقت جلسه، در مکان موردنظر حضور يابد و از مناسب بودن شرايط برگزاري کلاس مطمئن شود.‏

‏* اگر عده کمي در کلاس حضور يافته‌اند و بقيه افراد بدون دليل موجه، سر کلاس حاضر نشده اند، کلاس نبايد تعطيل شود و حتي به مدت کم هم که شده، داير باشد. اگر يک نفر سر کلاس حاضر باشد، کلاس به احترام او بايد تشکيل شود.

نبايد با ذکر دلايلي مانند «به حد نصاب ‌نرسيدن کلاس» يا «بي‌علاقگي ديگر فراگيرندگان»، فوري کلاس تعطيل شود. گرچه در چنين شرايطي، غالباً آموزگار نمي‌تواند موضوع اصلي درس را ادامه دهد، اما ضمن پرهيز از ابراز دلخوري، بايد احترام خاص خود را نسبت به افراد حاضر که براي کلاس ارزش قائل شده اند، اعلام کند و با ارائه نکات جالب اضافي درباره موضوع درس، حل مسأله ياارائه مطالبي کليدي و آموزنده، صميميت جلسه را حفظ کند. در نهايت، پس از حضور و غياب و مسائلي از اين قبيل، کلاس به گرمي پايان مي‌يابد.‏