جزئیات وامهای دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق رفاه واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات وامهای این دانشگاه را برای دانشجویان سه مقطع تحصیلی اعلام کرد.

 صندوق رفاه واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد از تفاهم نامه این دانشگاه و بانک ملی ایران در خصوص تسهیلات این بانک خبر داد.بر اساس تفاهم نامه دانشگاه آزاد و بانک ملی ایران دانشجویان متقاضی وام می توانند تسهیلات این بانک را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دریافت کنند.

مبلغ 10 میلیون تومان به تعداد 15 درصد دانشجویان دکتری، مبلغ 5 میلیون تومان به تعداد 20 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان به تعداد 10 درصد از دانشجویان کارشناسی واحد تهران مرکز اختصاص می یابد.

کارمزد وام فوق 14 درصد و بازپرداخت اقساط آن 3ساله از زمان دریافت اعلام شده است.

همچنین مبلغ وام به دانشجو پرداخت می شو و مدرک دانش آموختگی دانشجو حتی گواهی انشایی تا تسویه کامل بدهی قابل تحویل نیست.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به خدمات دانشجوئی دانشکده شامل یک برگ گواهی اشتغال به تحصیل به نام بانک ملی شعبه مرکزی و تکمیل برگ درخواست وام می شود.

با توجه به اینکه دانشگاه صرفا به عنوان معرف نسبت به معرفی دانشجو اقدام می کند، ارائه مدارک مربوط به ضامن و مدارک مورد نیاز بانک به عهده متقاضی است.

اولویت دریافت این وامها با دانشجویان سال آخر است و حداکثر زمان مراجعه 30شهریور ماه اعلام شد.