رشته های انسانی
undefined

آاشنایی با رشته های مهم علوم انسانی (قسمت دوم)

رشته علوم اقتصادی : برنامه آموزشی علوم اقتصادی یکی از برنامه های آموزشی در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران می باشد. و دارای 6 گرایش می باشد این گرایشها عبارتست از: 1. اقتصاد نظری
undefined

آشنایی با رشته های مهم علوم انسانی

رشته حسابداری :   تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا «زبان تجارت» را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در مؤسسات مختلف مورد ...